Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия


Филтри
Резултат
Общо Непрофилирана подготовка профил: "Чужди езици профил: Природоматематически профил: Хуманитарен профил: Изкуства профил: Спорт профил: Технологичен Професионална
Благоевград 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Бургас 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Варна 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Кърджали 1 0 1 0 0 0 0 0 0
София-град 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко 4 1 1 0 0 0 0 1 1