Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и видове училища


Филтри
Резултат
Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 3.87 4.12
Бургас 3.34
Варна 4.00
Велико Търново 4.11 3.69
Ловеч 4.61
Монтана 3.48
Пазарджик 3.52
Пловдив 3.58 4.10
София-град 4.77 4.37
Стара Загора 3.31 3.68
Ямбол 3.51