Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и видове училища


Филтри
Резултат
Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 4.04
Бургас 3.34
Варна 3.99
Кърджали 3.70
София-град 4.77