Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и видове училища


Филтри
Резултат
Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 4.84 4.79 4.93 5.22 4.63
Бургас 4.44 4.50 5.41 4.51 5.17
Варна 4.69 4.56 5.43 4.44 4.83
Велико Търново 4.91 4.86 5.36 4.55
Видин 4.84 5.26 4.52
Враца 4.81 4.41 5.30 4.35 3.88 4.58
Габрово 4.66 5.34 4.45
Добрич 4.75 3.94 5.17 4.39
Кърджали 4.85 4.75 5.33 4.43
Кюстендил 4.87 4.86 5.21 4.34 3.68
Ловеч 4.68 5.25 4.39 3.88 4.66
Монтана 4.70 5.10 4.58
Пазарджик 4.87 5.32 4.49
Перник 4.73 4.07 5.22 4.46
Плевен 4.79 4.94 5.30 4.53 4.94
Пловдив 4.70 4.47 5.36 4.64 5.09 5.05
Разград 4.56 4.33 5.10 4.30
Русе 4.96 3.88 4.43 5.40 4.48 4.76
Силистра 4.73 5.05 5.34 4.51
Сливен 4.59 4.39 5.12 4.34 4.81 5.07
Смолян 4.89 4.46 5.14 4.23 4.83
София-град 4.92 4.54 4.54 5.45 4.76 5.13 3.69 5.16
София-област 4.79 5.16 5.16 4.60
Стара Загора 4.70 4.53 5.19 4.51 4.29 4.81
Търговище 5.11 4.40 5.16 4.42 4.67
Хасково 4.66 4.51 5.20 4.54
Шумен 4.72 4.92 5.20 4.33
Ямбол 4.70 4.71 5.23 4.57
в чужбина 4.84