Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища


Филтри
Резултат
Общо Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бургас 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варна 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Велико Търново 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габрово 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кърджали 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Монтана 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пазарджик 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перник 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плевен 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пловдив 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разград 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силистра 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смолян 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
София-град 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
София-област 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стара Загора 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хасково 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко 54 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0