Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища


Филтри
Резултат
Общо Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 2883 1681 1139 13 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Бургас 3870 2313 1389 36 0 85 0 0 0 0 0 0 47
Варна 4137 2467 1459 55 0 79 0 0 0 0 0 0 77
Велико Търново 1687 756 898 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видин 632 252 351 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Враца 1314 428 801 26 0 53 0 0 0 0 0 6 0
Габрово 823 470 325 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Добрич 1276 538 684 28 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Кърджали 1220 481 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кюстендил 881 585 219 21 0 53 0 0 0 0 0 3 0
Ловеч 1023 562 411 0 0 23 0 0 0 0 0 8 19
Монтана 961 621 287 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Пазарджик 1993 1041 831 75 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Перник 948 649 260 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Плевен 1911 1075 687 47 0 51 0 0 0 0 0 0 51
Пловдив 5568 3242 2146 89 0 55 0 0 5 0 0 0 31
Разград 931 739 168 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Русе 1581 664 827 26 0 27 0 0 0 0 0 0 37
Силистра 792 452 290 18 0 30 0 0 0 0 0 2 0
Сливен 1633 963 549 44 0 52 0 0 0 0 0 1 24
Смолян 789 367 398 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0
София-град 11154 4208 6225 252 0 245 0 0 20 0 0 15 189
София-област 1911 1012 803 38 0 58 0 0 0 0 0 0 0
Стара Загора 2641 1758 704 24 0 105 0 0 0 0 0 3 47
Търговище 840 561 258 11 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Хасково 1907 1181 651 22 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Шумен 1388 618 717 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Ямбол 1075 858 154 10 0 53 0 0 0 0 0 0 0
в чужбина 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко 57780 30542 24381 883 0 1379 0 0 35 0 0 38 522