Брой завършили средно образование по области и видове училища


Филтри
Резултат
Общо Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Бургас 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варна 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кърджали 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
София-град 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всичко 5 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0