Брой завършили средно образование по области и видове училища


Филтри
Резултат
Общо Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 8 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Бургас 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Велико Търново 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ловеч 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Монтана 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пазарджик 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Пловдив 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
София-град 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Стара Загора 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ямбол 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко 25 0 6 1 0 2 14 0 0 0 0 0 2