Брой завършили средно образование по области и видове училища


Филтри
Резултат
Общо Основни/Обединени училища Средни училища Спортни училища Духовни училища Профилирани гимназии Професионални гимназии Професионални училища Училища за деца със специални образователни потребности Оздравителни училища Болнични училища Специални училища/Училища към местата за лишаване от свобода Училища по изкуствата/по културата
Благоевград 2129 35 438 12 0 749 895 0 0 0 0 0 0
Бургас 2516 0 719 35 0 805 909 0 0 0 0 0 48
Варна 2782 0 809 68 0 985 863 0 0 0 0 0 57
Велико Търново 1299 0 406 31 0 336 526 0 0 0 0 0 0
Видин 442 0 140 0 0 160 142 0 0 0 0 0 0
Враца 1005 0 499 28 0 201 274 0 0 0 0 1 2
Габрово 614 0 117 0 0 228 269 0 0 0 0 0 0
Добрич 774 0 256 16 0 209 293 0 0 0 0 0 0
Кърджали 837 0 445 0 26 173 193 0 0 0 0 0 0
Кюстендил 611 0 91 10 0 272 233 0 0 0 0 5 0
Ловеч 766 0 264 0 0 277 210 0 0 0 0 1 14
Монтана 679 0 83 0 0 245 351 0 0 0 0 0 0
Пазарджик 1288 0 431 0 0 364 493 0 0 0 0 0 0
Перник 616 0 93 14 0 214 295 0 0 0 0 0 0
Плевен 1342 0 318 38 0 301 638 0 0 0 0 0 47
Пловдив 3726 0 998 59 0 1117 1434 0 1 0 0 0 117
Разград 667 0 93 16 0 240 318 0 0 0 0 0 0
Русе 1271 0 407 12 2 226 570 0 0 0 0 0 54
Силистра 519 0 194 9 0 127 189 0 0 0 0 0 0
Сливен 830 0 202 28 0 284 256 0 0 0 0 2 58
Смолян 774 0 375 3 0 189 182 0 0 0 0 0 25
София-град 8553 0 3500 279 9 2024 2210 0 3 0 0 2 526
София-област 1107 0 457 13 0 211 426 0 0 0 0 0 0
Стара Загора 1818 0 376 21 0 523 832 0 0 0 0 2 64
Търговище 486 0 173 7 0 120 185 0 1 0 0 0 0
Хасково 1054 0 274 16 0 424 340 0 0 0 0 0 0
Шумен 987 0 403 0 23 244 317 0 0 0 0 0 0
Ямбол 537 0 55 9 0 247 226 0 0 0 0 0 0
в чужбина 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко 40046 35 12633 724 60 11495 14069 0 5 0 0 13 1012