Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 669

Училища, регистрирали документи

804 292

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

760 713

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

298 170

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)