Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 669

Училища, регистрирали документи

783 318

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

760 535

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

292 880

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)