Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 672

Училища, регистрирали документи

826 871

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

820 379

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

310 157

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)