Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 671

Училища, регистрирали документи

825 216

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

819 553

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

308 796

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)