Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 671

Училища, регистрирали документи

823 984

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

818 800

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

308 066

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)