Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 669

Училища, регистрирали документи

783 111

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

760 231

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

292 564

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)