Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация


2 672

Училища, регистрирали документи

826 798

Дипломи за средно образование (след 1.01.2007 г.)

820 265

Свидетелства за основно образование (след 1.06.2009 г.)

310 089

Свиделества за професионална квалификация (след 1.06.2008 г.)