Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на завършилите студенти


52

Висши училища

23 590

Завършили ОКС "Професионален бакалавър" (след 1.01.2012 г.)

269 192

Завършили ОКС "Бакалавър" (след 1.01.2012 г.)

228 729

Завършили ОКС "Магистър" (след 1.01.2012 г.)