Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на завършилите студенти


52

Висши училища

23 538

Завършили ОКС "Професионален бакалавър" (след 1.01.2012 г.)

267 894

Завършили ОКС "Бакалавър" (след 1.01.2012 г.)

225 451

Завършили ОКС "Магистър" (след 1.01.2012 г.)