Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Регистър на завършилите студенти


52

Висши училища

23 492

Завършили ОКС "Професионален бакалавър" (след 1.01.2012 г.)

267 250

Завършили ОКС "Бакалавър" (след 1.01.2012 г.)

223 842

Завършили ОКС "Магистър" (след 1.01.2012 г.)