Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Рeгистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти


67

Висши училища/Научни организации

8 627

Действащи студенти ОКС "Професионален бакалавър"

149 584

Действащи студенти ОКС "Бакалавър"

83 446

Действащи студенти ОКС "Магистър"

9 503

Действащи докторанти