Република България - Министерство на образованието и науката

Статистическа информация


Рeгистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти


66

Висши училища/Научни организации

7 699

Действащи студенти ОКС "Професионален бакалавър"

140 373

Действащи студенти ОКС "Бакалавър"

75 663

Действащи студенти ОКС "Магистър"

8 922

Действащи докторанти